ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  โครงสร้างการบริหาร
  กิจกรรมเด่น
  โครงการ
  ข้อมูลสารสนเทศ
  สสวท.
  สารานุกรมไทย
  แปลไทย - อังกฤษ
  e - learning
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลฯ
  ศิลปะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาอังกฤษ

  ความรู้ทั่วไป

  เดลินิวส ์
  ไทยรัฐ
  คมชัดลึก
  สยามรัฐ
  ข่าวสด
  มติชน
  บางกอกโพสท์
  ห้องพักครู
  มุมผู้บริหาร
  มุมนักเรียน
  ครูสกล.คอม
 
 
::::::: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม :::: โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ยินดีต้อนรับ ::::::

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์

 

สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายสตึก 1

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก สตึก http://school.obec.go.th/bankukad/
2
โรงเรียนบ้านสตึก สตึก สตึก http://www.banstuk.com
3
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ สตึก สตึก http://school.obec.go.th/nongkao/
4
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สตึก สตึก http://school.obec.go.th/banyangnamsai/
5
โรงเรียนวัดบ้านพลับ สะแก สตึก http://school.obec.go.th/watbanplub/
6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง สะแก สตึก http://www.khokmuang.com/
7
โรงเรียนบ้านโนนค้อ สะแก สตึก http://school.obec.go.th/nonko/
8
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สะแก สตึก http://school.obec.go.th/bskst/
9
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สะแก สตึก http://school.obec.go.th/bnsb/
         


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายสตึก 2

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านหัวช้าง นิคม สตึก http://school.obec.go.th/banhuachang/
2
โรงเรียนบ้านดงยายเภา นิคม สตึก no
3
โรงเรียนบ้านสระกอไทร นิคม สตึก http://school.obec.go.th/srakorsai/
4
โรงเรียนอนุบาลสตึก นิคม สตึก http://school.obec.go.th/satukbr4/
5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง นิคม สตึก http://www.normorstuk.net
6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า นิคม สตึก http://www.hnongbuajaopa.com/
7
โรงเรียนบ้านโคกก่อง นิคม สตึก http://school.obec.go.th/khokkong/
8
โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ นิคม สตึก no
9
โรงเรียนอนุบาลทศพร นิคม สตึก http://school.obec.go.th/atp/
10
โรงเรียนทศพรวิทยา นิคม สตึก http://www.t_songtham.th.gs/web-t/sp/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายสตึก 3

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านร่อนทอง ร่อนทอง สตึก http://school.obec.go.th/banrontong/
2
โรงเรียนบ้านปรือเีกียน ร่อนทอง สตึก http://school.obec.go.th/prukwian/
3
โรงเรียนบ้านจะหลวย ร่อนทอง สตึก http://school.obec.go.th/banjaluay
4
โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ฯ ร่อนทอง สตึก http://school.obec.go.th/smedstapat/
5
โรงเรียนบ้านขาม ร่อนทอง สตึก http://bankam.igetweb.com/
6
โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ ร่อนทอง สตึก http://school.obec.go.th/koksupan/
7
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ร่อนทอง สตึก http://krathum.igetweb.com
8
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ร่อนทอง สตึก http://school.obec.go.th/nongnamkun/
9
โรงเรียนบ้านละกอ ดอนมนต์ สตึก http://school.obec.go.th/banlakor/
10
โรงเรียนบ้านนาลาว ดอนมนต์ สตึก http://school.obec.go.th/bannalao/
11
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น ดอนมนต์ สตึก http://kutnamkhun.siam108site.com/
12
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก http://school.obec.go.th/bandonmon/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายสตึก 4

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านหนองเชือก เมืองแก สตึก http://school.obec.go.th/nongchuag/
2
โรงเรียนบ้านตาโหงก เมืองแก สตึก http://school.obec.go.th/bantangok/
3
โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก สตึก http://school.obec.go.th/banmuangkae/
4
โรงเรียนบ้านหนองดุม เมืองแก สตึก http://school.obec.go.th/bnongdoom/
5
โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน เมืองแก สตึก http://school.obec.go.th/nokgrian/
6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก เมืองแก สตึก http://school.obec.go.th/nongpladeak/
7
โรงเรียนบ้านหนองแคน สนามชัย สตึก http://school.obec.go.th/nongkan/
8
โรงเรียนบ้านปลัดมุม สนามชัย สตึก http://school.obec.go.th/banpaladmum/
9
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สนามชัย สตึก http://school.obec.go.th/snamchai/
10
โรงเรียนบ้านพงแขม สนามชัย สตึก http://school.obec.go.th/pongkeam/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายสตึก 5

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน กระสัง สตึก http://www.nongjaan.th.gs
2
โรงเรียนบ้านหนองปุน กระสัง สตึก http://school.obec.go.th/bannongpun/
3
โรงเรียนบ้านหญ้าคา กระสัง สตึก http://www.banyaka.th.gs/
4
โรงเรียนบ้านกระสัง กระสัง สตึก http://school.obec.go.th/bksch/
5
โรงเรียนบ้านหนองแวง ทุ่งวัง สตึก http://school.obec.go.th/schnongwaeng/
6
โรงเรียนบ้านหนองครก ทุ่งวัง สตึก http://nongkrog.igetweb.com
7
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก http://www.tungwang.com
8
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ท่าม่วง สตึก http://www.thai-school.net/somrongpimuan/
9
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าม่วง สตึก http://school.obec.go.th/bantarrua/
10
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง สตึก http://www.tamuang.com
11
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ท่าม่วง สตึก http://www.thai-school.net/nonthat/
12
โรงเรียนบ้านโนนยาง ท่าม่วง สตึก http://school.obec.go.th/schnonyang/
13
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาโคกอะโตด ทุ่งวัง สตึก http://www.tungwang.com/kok
         


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายสตึก 6

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง สตึก http://school.obec.go.th/banchumsang/
2
โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ชุมแสง สตึก http://school.obec.go.th/khoksing/
3
โรงเรียนบ้านเสม็ด ชุมแสง สตึก http://school.obec.go.th/bsmed/
4
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ชุมแสง สตึก http://school.obec.go.th/bnhk/
5
โรงเรียนบ้านตามา ชุมแสง สตึก http://school.obec.go.th/bantama/
6
โรงเรียนบ้านสระกุด ชุมแสง สตึก http://school.obec.go.th/bansrakud/
7
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองใหญ่ สตึก no
8
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ สตึก http://school.obec.go.th/bannongyai/
9
โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน หนองใหญ่ สตึก http://school.obec.go.th/swaytanuan/
10
โรงเรียนบ้านหนองกับ หนองใหญ่ สตึก http://school.obec.go.th/nonggab/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายสตึก 7

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนสตึก นิคม สตึก http://www.satuk.ac.th
2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก สตึก http://www.pccbr.ac.th/
3
โรงเรียนสะแกพิทยาคม สะแก สตึก no
4
โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม ร่อนทอง สตึก http://www.rontongpit.net
5
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เมืองแก สตึก http://www.muangkaephit.com
6
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ชุมแสง สตึก no
7
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม แคนดง แคนดง http://www.km.th.gs/
8
โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ดงพลอง แคนดง http://school.obec.go.th/dongplongpit/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายแคนดง 1

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง แคนดง http://kalago.kandong.net/
2
โรงเรียนอนุบาลแคนดง แคนดง แคนดง http://school.obec.go.th/prikaendong/
3
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี แคนดง แคนดง http://watrat.kandong.net/
4
โรงเรียนบ้านโนนกลาง แคนดง แคนดง http://nonglang.kandong.net/
5
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ แคนดง แคนดง http://school.obec.go.th/kratumkrua/
6
โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว แคนดง http://srabua.kandong.net/
7
โรงเรียนบ้านซาด สระบัว แคนดง http://bansad.kandong.net/
8
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สระบัว แคนดง http://nongsuang.kandong.net/
9
โรงเรียนบ้านยางทะเล สระบัว แคนดง http://yangtala.kandong.net/
10
โรงเรียนบ้านงิ้ว สระบัว แคนดง http://banngew.kandong.net/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายแคนดง 2

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านดงพลอง ดงพลอง แคนดง http://school.obec.go.th/bandongplong/
2
โรงเรียนบ้านขามพิมาย ดงพลอง แคนดง http://school.obec.go.th/bkpm
3
โรงเรียนบ้านป่าหนาม ดงพลอง แคนดง http://school.obec.go.th/banpanam/
4
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี ดงพลอง แคนดง http://school.obec.go.th/kratumjarn/
5
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี หัวฝาย แคนดง http://school.obec.go.th/tabeang/
6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา หัวฝาย แคนดง http://www.nhongyaka.org/
7
โรงเรียนบ้านหัวฝาย หัวฝาย แคนดง http://school.obec.go.th/banhuafai/
8
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หัวฝาย แคนดง http://www.ks2007.th.gs/
9
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หัวฝาย แคนดง http://school.obec.go.th/bankilek/
10
โรงเรียนบ้านปอแดง หัวฝาย แคนดง http://school.obec.go.th/banpodeang/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายคูเมือง 1

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านแพ บ้านแพ คูเมือง http://school.obec.go.th/banpaeschool/
2
โรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านแพ คูเมือง http://school.obec.go.th/bannonklang/
3
โรงเรียนบ้านโนนเพกา บ้านแพ คูเมือง http://school.obec.go.th/nonpeka/
4
โรงเรียนบ้านเบาน้อย บ้านแพ คูเมือง http://school.obec.go.th/boanoy/
5
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ บ้านแพ คูเมือง http://school.obec.go.th/nongnangdum/
6
โรงเรียนบ้านวังปลัด บ้านแพ คูเมือง http://school.obec.go.th/wangplad/
7
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปะเคียบ คูเมือง http://school.obec.go.th/srakeetun/
8
โรงเรียนบ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง http://school.obec.go.th/banjodbr/
9
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปะเคียบ คูเมือง http://school.obec.go.th/nbdeang/
10
โรงเรียนบ้านปะเคียบ ปะเคียบ คูเมือง http://school.obec.go.th/pakeib/
11
โรงเรียนบ้านเขว้า ปะเคียบ คูเมือง http://kuaw.th.gs/
12
โรงเรียนบ้านดงย่อ ปะเคียบ คูเมือง http://school.obec.go.th/dongyor/
13
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ปะเคียบ คูเมือง http://school.obec.go.th/nongkunprom/
         


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายคูเมือง 2

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว คูเมือง คูเมือง http://school.obec.go.th/nongtiw/
2
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง คูเมือง คูเมือง http://www.akm.th.gs/
3
โรงเรียนบ้านจิก คูเมือง คูเมือง http://school.obec.go.th/banjikbr/
4
โรงเรียนบ้านคูบอน คูเมือง คูเมือง http://school.obec.go.th/bankoobon/
5
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง คูเมือง http://school.obec.go.th/bankorkkohok/
6
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คูเมือง คูเมือง http://school.obec.go.th/bankhokyai/
7
โรงเรียนบ้านโสกแต้ คูเมือง คูเมือง http://school.obec.go.th/soktea/
8
โรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง http://school.obec.go.th/bandongkeng/
9
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร หนองขมาร คูเมือง no
10
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองขมาร คูเมือง http://school.obec.go.th/bannongwabr/
11
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองขมาร คูเมือง http://school.obec.go.th/bnongsai/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายคูเมือง 3

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านหนองขวาง พรสำราญ คูเมือง http://school.obec.go.th/nongkwangschool/
2
โรงเรียนวัดบัวทอง พรสำราญ คูเมือง http://school.obec.go.th/watbuatong/
3
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ พรสำราญ คูเมือง http://school.obec.go.th/traikamsri/
4
โรงเรียนบ้านสระบัว พรสำราญ คูเมือง http://school.obec.go.th/sraboa/
5
โรงเรียนบ้านสระปะคำ พรสำราญ คูเมือง http://school.obec.go.th/srapakum/
6
โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง http://school.obec.go.th/pornsamran/
7
โรงเรียนบ้านโนนยานาง พรสำราญ คูเมือง http://school.obec.go.th/bannonyanang/
8
โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย หินเหล็กไฟ คูเมือง http://school.obec.go.th/bannonmalai/
9
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ หินเหล็กไฟ คูเมือง http://school.obec.go.th/bantalum/
10
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง หินเหล็กไฟ คูเมือง http://school.obec.go.th/bansoknak/
11
โรงเรียนบ้านคูบัว หินเหล็กไฟ คูเมือง http://school.obec.go.th/bankooboa/
12
โรงเรียนบ้านสาวเอ้ หินเหล็กไฟ คูเมือง http://school.obec.go.th/bansaoae/
13
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง หินเหล็กไฟ คูเมือง http://school.obec.go.th/ndhch/
14
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง http://school.obec.go.th/banhinlekfai/
15
โรงเรียนบ้านหนองรัก หินเหล็กไฟ คูเมือง http://school.obec.go.th/nongrag/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายคูเมือง 4

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านหนองตาด ตูมใหญ่ คูเมือง http://school.obec.go.th/bannongtad/
2
โรงเรียนบ้านตูม ตูมใหญ่ คูเมือง http://school.obec.go.th/bantoomsch/
3
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตูมใหญ่ คูเมือง http://school.obec.go.th/nonjarearn/
4
โรงเรียนบ้านสวายสอ ตูมใหญ่ คูเมือง http://school.obec.go.th/banswaiso/
5
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตูมใหญ่ คูเมือง http://school.obec.go.th/pakamsamrong/
6
โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมใหญ่ คูเมือง http://school.obec.go.th/banpakamdong/
7
โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมใหญ่ คูเมือง http://school.obec.go.th/nongdumkm/
8
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตูมใหญ่ คูเมือง http://school.obec.go.th/bannongkratum/
9
โรงเรียนบ้านหนองบัว ตูมใหญ่ คูเมือง http://school.obec.go.th/banongboa/
10
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ตูมใหญ่ คูเมือง http://samranraj.comli.com


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายพุทไธสง 1

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม พุทไธสง พุทไธสง http://school.obec.go.th/tayiem/
2
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง http://www.tongsiri.com
3
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง http://www.opasput.com/
4
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) พุทไธสง พุทไธสง http://school.obec.go.th/bandeang/
5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา พุทไธสง พุทไธสง no
6
โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง พุทไธสง no
7
โรงเรียนวัดสระบัว บ้านแวง พุทไธสง http://school.obec.go.th/watsrabua/
8
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ บ้านแวง พุทไธสง http://school.obec.go.th/wattumprasit/
9
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บ้านเป้า พุทไธสง http://www.suwannaram.com/
10
โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) บ้านเป้า พุทไธสง http://www.banpao.net/
11
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว บ้านเป้า พุทไธสง http://www.koonsrakhaew.com/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายพุทไธสง 2

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านดอนตูม บ้านยาง พุทไธสง http://school.obec.go.th/bandontoom/
2
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง http://school.obec.go.th/piakeoa/
3
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านยาง พุทไธสง http://www.watthep.com/
4
โรงเรียนบ้านยางนกคู่ บ้านยาง พุทไธสง http://school.obec.go.th/yangnokku/
5
โรงเรียนบ้านแคน บ้านยาง พุทไธสง http://school.obec.go.th/bankaensch/
6
โรงเรียนบ้านข่อย บ้านจาน พุทไธสง http://school.obec.go.th/bkbr4/
7
โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านจาน พุทไธสง http://school.obec.go.th/watphobr/
8
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง http://school.obec.go.th/bungboa_s/
9
โรงเรียนวัดหงษ์ มะเฟือง พุทไธสง http://school.obec.go.th/wathongsch/
10
โรงเรียนวัดวงษ์วารี มะเฟือง พุทไธสง http://school.obec.go.th/watwongwari/
11
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา มะเฟือง พุทไธสง http://school.obec.go.th/bansadsuksa/
12
โรงเรียนบ้านดอน หายโศก พุทไธสง http://school.obec.go.th/bandonsch/
13
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก หายโศก พุทไธสง http://school.obec.go.th/haysok/
14
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ หายโศก พุทไธสง http://school.obec.go.th/watworadit/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายพุทไธสง 3

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง http://www.ptss.ac.th/
2
โรงเรียนบ้านคูเมืองวิทยาคม คูเมือง คูเมือง http://www.kmu.ac.th/
3
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง http://www.mprschool.com/
4
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตูมใหญ่ คูเมือง http://www.toomyai.ac.th/
5
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.kostng.org/
6
โรงเรียนนาโพธิ์พิืทยาคม ศรีสว่าง นาโพธิ์ http://www.npkschool.com
7
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม บ้านดู่ นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/udomaksorn/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายบ้านใหม่ไชยพจน์ 1

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนวัดอิสาณ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.wate-san.com/
2
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/sukatarom/
3
โรงเรียนวัดวนาสันต์ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.wanasan.com/
4
โรงเรียนวัดหลักศิลา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.luksila.com/
5
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/abbanmai/
6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.nongphaibanmai.org/
7
โรงเรียนวัดศรีสุนทร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.srisoonthorn.com/
8
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.chulangkool.org/
9
โรงเรียน กม.ศูนย์ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/komor0/
10
โรงเรียนวัดไพรงาม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.pringam.com/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายบ้านใหม่ไชยพจน์ 2

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนวัดชายอรัญ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/chaiaran/
2
โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/polsuwan/
3
โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.thonglang.com/
4
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/donpayorm/
5
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.nongsonghong.com/
6
โรงเรียนบ้านหนองเรือ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/bngr/
7
โรงเรียนวัดสมณาวาส กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/smanawas/
8
โรงเรียนบ้านโนนไฮ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://www.nonhi.com/
9
โรงเรียนวัดเทพรังษี หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/watteprangsi/
10
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/watteppradit/
11
โรงเรียนวัดสระจันทร์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ http://school.obec.go.th/watsrajan/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายนาโพธิ์ 1

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนบ้านหัวขัวฯ ศรีสว่าง นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/huakua/
2
โรงเรียนวัดชัยพร ศรีสว่าง นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/wcsp/
3
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง ศรีสว่าง นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/samaki/
4
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/chbnp/
5
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน นาโพธิ์ นาโพธิ์ http://www.sokkatin.com/
6
โรงเรียนวัดท่าเรียบ นาโพธิ์ นาโพธิ์ http://www.watthariab.com/
7
โรงเรียนวัดบุปผาราม นาโพธิ์ นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/boopharama/
8
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยา) บ้านคู นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/kurusitwit/
9
โรงเรียนวัดสระทอง บ้านคู นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/watsratong/
10
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี บ้านคู นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/amornsch/
11
โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านคู นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/panomwan/


สถานศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายนาโพธิ์ 2

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ดอนกอก นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/reusei/
2
โรงเรียนวัดสิริมงคล ดอนกอก นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/watsirimongkol/
3
โรงเรียนบ้านโคกกุง ดอนกอก นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/kokkung/
4
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ดอนกอก นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/watphochai/
5
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง บ้านดู่ นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/napaeng/
6
โรงเรียนวัดธาตุ บ้านดู่ นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/watthat/
7
โรงเรียนทรงสุวรรณ บ้านดู่ นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/songsuwan/
8
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย บ้านดู่ นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/thepamuay/
9
โรงเรียนบ้านโนนตาล บ้านดู่ นาโพธิ์ http://school.obec.go.th/bannontal/


เว็บไซต์สำนักงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
สนง.กลุ่ม
อำเภอ
เว็บไซต์
1
กลุ่มเครือข่ายสตึก 1 ร.ร.บ้านคูขาด สตึก  
2
กลุ่มเครือข่ายสตึก 2 ร.ร.อนุบาลสตึก สตึก  
3
กลุ่มเครือข่ายสตึก 3 ร.ร.ร่อนทองพิทยาคม สตึก  
4
กลุ่มเครือข่ายสตึก 4 ร.ร.เมืองแกพิทยาคม สตึก  
5
กลุ่มเครือข่ายสตึก 5 ร.ร.ทุ่งวัง สตึก http://www.tungwang.com/satuk5
6
กลุ่มเครือข่ายสตึก 6 ร.ร.หนองใหญ่ สตึก  
7
กลุ่มเครือข่ายสตึก 7 ร.ร.สตึก (OSSC) สตึก  
8
กลุ่มเครือข่ายแคนดง 1   แคนดง  
9
กลุ่มเครือข่ายแคนดง 2   แคนดง  
10
กลุ่มเครือข่ายคูเมือง 1   คูเมือง  
11
กลุ่มเครือข่ายคูเมือง 2   คูเมือง  
12
กลุ่มเครือข่ายคูเมือง 3   คูเมือง  
13
กลุ่มเครือข่ายคูเมือง 4   คุเมือง  
14
กลุ่มเครือข่ายพุทไธสง 1 ร.ร.อนุบาลพุทไธสง พุทไธสง  
15
กลุ่มเครือข่ายพุทไธสง 2   พุทไธสง  
16
กลุ่มเครือข่ายพุทไธสง 3 ร.ร.พุทไธสง พุทไธสง  
17
กลุ่มเครือข่ายนาโพธิ์ 1   นาโพธิ์  
18
กลุ่มเครือข่ายนาโพธิ์ 2   นาโพธิ์  
19
่กลุ่มเครือข่ายบ้านใหม่ไชยพจน์ 1   บ้านใหม่ฯ  
20
กลุ่มเครือข่ายบ้านใหม่ไชยพจน์ 2   บ้านใหม่ฯ  


กลุ่มงานสังกัดสพท.บุรีรัมย์ เขต 4

ลำดับที่

ชื่อกลุ่มงาน

สถานที่ตั้ง
อำเภอ
เว็บไซต์
1
เว็บไซต์หลักสพท.บร.4 สพท.บุรีรัมย์ ขต 4  (ร.ร.ตงศิริราษฏร์ฯ) พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ http://www.buriram4.net
2
กลุ่มอำนวยการ สพท.บุรีรัมย์ ขต 4  (ร.ร.ตงศิริราษฏร์ฯ) พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ http://www.buriram4.net/images/web_manage/
3
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.บุรีรัมย์ ขต 4  (ร.ร.ตงศิริราษฏร์ฯ) พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ http://www.buriram4.net/images/new_p/
4
กลุ่มนโยบายและแผน สพท.บุรีรัมย์ ขต 4  (ร.ร.ตงศิริราษฏร์ฯ)  พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ http://www.br4.buriram4.net
5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.บุรีรัมย์ ขต 4  (ร.ร.ตงศิริราษฏร์ฯ)  พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ http://www.buriram4.net/images/web_ssnew/
6
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพท.บุรีรัมย์ ขต 4  (ร.ร.ตงศิริราษฏร์ฯ)  พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ http://www.buriram4.net/images/web_nitet/
7
กลุ่มส่งสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.บุรีรัมย์ ขต 4  (ร.ร.ตงศิริราษฏร์ฯ)  พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ no
8
หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.บุรีรัมย์ ขต 4  (ร.ร.ตงศิริราษฏร์ฯ)  พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ http://www.buriram4.net/images/web_audit1/7 /
9
ศูนย์บริการ One Stop Service โรงเรียนสตึก (ถนนสตึก-บุรีรัมย์)   สตึก จ.บุรีรัมย์ http://www.br4ed.com
10
       
11
       
  ขอบคุณ : ชมรมเครือข่าย ICT อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (เครือข่ายคุรุสภา 572) /ศูนย์ ICT โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

 

 

 
 


โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
หมู่ที่ 7 ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ ******

 ติดต่อ  E-mail  :
nun_par@hotmail.com